Schůzky

Během roku se každý pátek od 16 do 18 hodin konají schůzky, a to většinou na sále v sokolovně či v přírodě. Schůzky probíhají tak, že se děti učí zálesácké dovednosti, hrají různé hry, kreslí či něco vytváří.

S sebou si děti nosí přezůvky do sálu, pití, zápisník a tužku.

Děti učíme morseovku, uzlování, poznávání zvířat a rostlin, orientaci v mapě a práce s buzolou, typografické značky, poznávání typů ohňů a jejich využití při pobytu v přírodě.

Někdy schůzky koncipujeme jako opékání špekáčků, sáňkování nebo čistě herní, kdy se hrají nejrůznější hry.

Na Vánoce pak pořádáme speciální Vánoční schůzku, na které si předáme drobné dárečky, ochutnáme přinesené cukroví a nasajeme vánoční atmosféru.