O nás

  • Jsme turistický oddíl spadající pod TJ Sokol Velká Bíteš.
  • Zaměřujeme se na pobyty v přírodě a tábornictví, snažíme se však naši celoroční pravidelnou činnost s dětmi a mládeží koncipovat všestranně.
  • Snahou vedoucích je nenásilně vést děti a mládež k posilování tělesné zdatnosti, k otužování, psychické odolnosti, odvaze a samostatnosti, prohlubování všestranných znalostí, dovedností i správných návyků a to nejen pro vyhovění požadavkům společnosti ale i pro praktickou potřebu života jedince.
  • Dále pomáháme dětem a mládeži v rozvíjení různorodých forem odpočinku ve zdravém prostředí. Naším cílem je dovést mladé lidi k vhodnému a smysluplnému využívání volného času, aby přirozená touha mládí po originalitě, romantice, kráse a dobrodružství nebyla znehodnocována činy vycházejícími z bezradnosti a nudy.
  • Jsme oddíl s dlouholetou tradicí, který byl založen v dubnu roku 2005. My vedoucí jsme však čerpali zkušenosti již od svých dětských let, jako členové-později pomocní vedoucí, skautského oddílu.
  • Pravidelně se setkáváme na schůzkách v naší klubovně v sokolovně.(viz rubrika Schůzky)
  • Dále podnikáme různorodé jednodenní a víkendové akce, a to především výlety za poznáním a za zábavou … zejména výlety do přírody, na zajímavá kulturní místa (kulturní památky, vzdělávací akce)  na sáňkovanou, přivítání jara, bruslení a nocování v klubovně plné her … a co nás napadne.
  • Vyvrcholením naší celoroční činnosti je dvoutýdenní letní stanový tábor. (viz rubrika Tábor)
  • Akce jsou volně přístupné pro veřejnost, omezeny kapacitou dané akce a předností registrovaných členů oddílu.
  • Členem našeho oddílu se může stát každý od 6-ti do 17-ti let po vyplnění přihlášky a zaplacení ročního registračního příspěvku 600,- Kč.