Aktuality

Bobrosviští tábor Havlíčkova Borová 2021

Milí Bobrosvišti, milé děti,   i přes veškerá úskalí spojená s touto nejistou kovidní dobou se nám podařilo zorganizovat letní tábor Bobrosvištů!!! V letošním roce se bude tábor konat netradičně jeden týden v plně vybavené zděné budově, na jejímž pronájmu stálo veškeré naše snažení o letošní tábor… Proto se omlouváme, že se k Vám tato […]

Číst celé