Příjezd autobusu z Bobrosvištího tábora

Plánovaný příjezd autobusu z tábora je ve 12:30 k Sokolovně.