Bobrosviští soustředění

Z důvodu odřeknutí již pronajaté táborové základny jsme byli nuceni improvizovat a zorganizovat alespoň částečnou náhradu za každoroční letní tábor. Proto pořádáme Letní Bobrosviští soustředění v Havlíčkově Borové. Soustředění spočívá v poznávání přírody a památek v okolí rodiště Karla Havlíčka Borovského formou denních výletů a her. Cestovat budeme vlakem a nocovat na faře. Tato akce je určená pro všechny děti ve věku od 8 do 15 let. Těšíme se na Vás! Přihlášky a další dokumenty jsou zde.