Bobrosviští 1. špekáček a přespání v Sokolovně

Dne 10. 3. 2023 jsme se místo klasické Bobrosviští schůzky vydali na menší pochoďák za účelem opékání špekáčků zakončené přespáním v Sokolovně. Počasí nám celkem přálo a tak jsme po vyřízení všech formalit spojených s předáním dětí do péče vedoucích s chutí vyrazili od Sokolovny!

Došli jsme na Letnou, kde jsme rozdělali oheň, připravili si opékací klacíky a s radostí pozorovali, jak se náš první letošní špekáček kroutí nad ohněm. Po opékání jsme si zahráli pár vypečených her jasně motivovaných vedoucími k unavení svých svěřenců. Rychle se však začalo smrákat a tak jsme se vydali na cestu zpět k Sokolovně. Šli jsme potmě a s baterkami.

V Sokolovně jsme si zahráli ještě další hry, během kterých část vedoucích připravovala večeři. Dostali jsme všichni teplé toasty s kečupem. Po večeři jsme si připravili nocleh. Na dlouhý koberec jsme si každý dali svou karimatku a spacák. Před spaním jsme ještě zahráli další hry jako elektrika nebo „moje milé, malé koťátko…“. Večerka byla ve 22:00 a tak jsme se každý zavrtali do svého spacáku a mnoho z nás si užilo svou první noc za tajemných zvuků  Sokolovny.

Ačkoliv byl budíček stanoven na 7:00, někteří účastníci byli nedočkaví a dorůžova vyspaní a tak se vstávalo s předstihem. Odebrali jsme se do klubovny na snídani, a jelikož nám do příchodu rodičů zbývalo ještě hodně času, vydali jsme se zpět na sál nejen sklidit naše nocležiště, ale zahrát si i vybíjenou „děti proti vedoucím“.

K blížící se desáté hodině se děti připravily k odchodu a pak se šťastně přivítaly se svými rodiči. Rozloučili jsme se s příslibem, že si to musíme zase brzy zopakovat! 🙂